با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر

el ce-med Toothpaste

complete

el-ce med complete
خمیر دندان کامپلیت ( پنج کاره کامل )

el ce-med 40 vital

el-ce med total care 40 vital
خمیر دندان فورتی ویتال ال سی مد

el-ce med krauter

el-ce med krauter plus
خمیر دندان کراتر - ال سی مد لثه حساس

با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر