با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر

Contact us

Toolo Andisheh Darman Co

Unit 710-7th floor, ALMAS GHARB Office Complex
Danesh Street. Urmia, West Azerbaijan, Iran
Postal Code: 5713616435
Tel: +98-44-32256055 / 32256054

  • ایران – آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان دانش-کشتگر
  • ساختمان الماس غرب جب بانک ملی
    پلاک – – طبقه هفتم – واحد ۷۱۰
     ۰۴۴-۳۲۲۵۶۰۵۵-۵۴:  تلفن / نمابر
    کدپستی : ۵۷۱۳۶۱۶۴۳۵

با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر