با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر

silca Toothpaste

sensitive plus

silca sensitive plus
خمیر دندان سنستیو سیلکا دندان حساس

silca herbal extracts

silca herbal extracts
خمیر دندان گیاهی هربال سیلکا

silca Putzi

silca Putzi
خمیر دندان کودک پوتزی

silca herb mouthwash

silca herb mouthwash
دهانشویه کنسانتره گیاهی سیلکا

Silca brilliant white

Silca brilliant white
خمیر دندان سفید کننده روزانه سیلکا

ساخت آلمان

Made in Germany
Mp - Export

با توجه به جلوگیری از ثبت سفارش کالا و عدم واردات ، در حال حاظر شرکت هیچ نوع کالای برای توزیع ندارد. مراقب کالای تقلبی و غیر مجاز ( قاچاق ) باشید. با تشکر